Vật Lý & Tuổi Trẻ


Qua những chuyên mục thiết thực như “Đề ra kỳ này”, “Giải đố kỳ trước”, “Giúp bạn ôn tập”, “Giúp bạn ôn thi đại học”, "Vật lý và Đời sống", "Câu lạc bộ Vật lý & Tuổi trẻ"… với 28 trang, tạp chí góp phần khơi dậy lòng hiếu học Vật lý, cũng như đào tạo những nhà Vật lý trẻ tài năng cho đất nước.

No comments