[Kỷ Yếu] Chuyên Đề Hội Thảo Các Trường THPT Chuyên Khu Vực Duyên Hải - Đồng Bằng Bắc Bộ 2015

Ngày 18/4, lễ khai mạc kỳ thi Học sinh giỏi lớp 10 và lớp 11 lần thứ VIII các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ đã diễn ra tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh).

Sân chơi trí tuệ của học sinh khối phổ thông trung học lần thứ VIII của khu vực gồm có 1.395 học sinh giỏi của 33 trường tham gia với các môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử , Địa, Ngoại Ngữ và Tin học. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/4.

Hội các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ được thành lập 8/1/2008 với 2 hoạt động chính là tổ chức thi Olympic học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 vào tháng 4 hàng năm và tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ quản lý và giáo viên giữa các đơn vị vào cuối tháng 11 hàng năm

No comments